Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αγγλικά ισπανικά γαλλικά ελληνικά ουγγρικός Πορτογαλικά Ρουμανικά

 

Εκδηλώσεις

2016-04-20 — 2016-04-21

Net Futures 2016

Conference

Brussels

Cloud, 5G, and the Internet of Things are the backbone of the digital economy. This edition will explore how future internet topics can best serve and benefit from the Commissions Digital Single Market Strategy. Digital as a Driver for Growth is crucial. It will be exciting to discover together how standards and interoperability, cloud computing, 5G, the Internet of Things, open service platforms, FIRE facilities and FIWARE technology can push the digital economy to maximum growth.

URL: http://netfutures2015.eu/

Νέα&Εκδηλώσεις