Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αγγλικά ισπανικά γαλλικά ελληνικά ουγγρικός Πορτογαλικά Ρουμανικά

 

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του πιλοτικού έργου PROMISLingua είναι η μετάφραση, η προσαρμογή στις τοπικές απαιτήσεις, και η εφαρμογή της υφιστάμενης υπηρεσίας PROMIS® (αυτή τη στιγμή διαθέσιμης στα αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά) σε επιπλέον έξι γλώσσες και αγορές (ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλικά, ελληνικά, oυγγρικά , ρουμανικά ). Το έργο στοχεύει στη μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά του PROMIS® και στην παροχή μίας οικονομικά αποδοτικής και εύκολης στη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας για την Ασφάλεια, την Υγεία, το Περιβάλλον και τη Διοίκηση Ποιότητας (SHE-Q) μέσω πολυγλωσσικής μετάφρασης και καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης προς τις ΜΜΕ.

Το σύστημα τεχνολογίας PROMIS® θα ενισχυθεί και θα προσαρμοστεί σε πολλαπλές γλώσσες με την απευθείας σύνδεση συστημάτων αυτόματης μετάφρασης, τη Μηχανή Μετάφρασης, τη δόμηση του περιεχομένου, και τη δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών.

Αυτός ο γενικός στόχος περιλαμβάνει μια σειρά από ειδικούς στόχους: