Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αγγλικά ισπανικά γαλλικά ελληνικά ουγγρικός Πορτογαλικά Ρουμανικά

 

Λύσεις

Ασφάλεια Χημικής Διεργασίας

PROMIS περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία Διαχείρισης της Ασφάλειας Διεργασιών και της Εκτίμησης του Κινδύνου τα οποία είναι πολύτιμα για την κάλυψη των αναγκών του χειριστή και της ρυθμιστικής αρχής για επικίνδυνες εγκαταστάσεις.

 

Διαχείριση Συντήρησης

Στο σύγχρονο κόσμο, η Αξιοπιστία και η Συντήρηση έχουν υψηλές επιπτώσεις στους τρεις βασικούς παράγοντες ανταγωνισμού της αγοράς: την ποιότητα, τα κόστη και την ωφέλιμη διάρκεια  ζωής.