Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αγγλικά ισπανικά γαλλικά ελληνικά ουγγρικός Πορτογαλικά Ρουμανικά

 

 

Διευθυντής Εμπορικής Επέκτασης:

PROMIS@Service Sarl, Caterina Berbenni-Rehm
Tel.: +352 2735101 * crehm@promisatservice.eu