Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αγγλικά ισπανικά γαλλικά ελληνικά ουγγρικός Πορτογαλικά Ρουμανικά

 

Αποποίηση ευθύνης - Νομικές πληροφορίες

(1) Περιορισμός Ευθύνης

Περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας

Τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου συντάσσονται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Τα κείμενα της ιστοσελίδας που είναι υπογεγραμμένα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του παρόχου.

Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας

Ο πάροχος θα επιδιώκει να κρατάει την υπηρεσία ανακτήσιμη χωρίς διακοπές. Ωστόσο, διαστήματα διακοπών της υπηρεσίας δεν μπορούν να αποκλεισθούν , παρόλο που εφαρμόζεται η μέγιστη προσοχή ώστε να αποτραπεί τέτοιο ενδεχόμενο. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να παύσει την υπηρεσία σε οποιαδήποτε στιγμή.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους ("εξωτερικούς συνδέσμους"). Οι ιστοσελίδες αυτές είναι υπό την ευθύνη των αντίστοιχων φορέων. Όταν πραγματοποιήθηκε σύνδεση για πρώτη φορά στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες, ο πάροχος εξέτασε το περιεχόμενο ως προς το αν υπάρχει κάποια παράβαση του νόμου πριν από τη δημιουργία σύνδεσης με τους εξωτερικούς συνδέσμους. Εκείνη την στιγμή, καμία παράβαση δεν βρέθηκε. Ο πάροχος δεν έχει καμία επιρροή στην τρέχουσα και τη μελλοντική σχεδίαση και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Η τοποθέτηση των εξωτερικών συνδέσμων στην ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται ότι ο πάροχος υιοθετεί τις αντίστοιχες αναφορές ή το περιεχόμενο των συνδέσμων. Ένα μόνιμος έλεγχος των εξωτερικών συνδέσμων δεν είναι αποδεκτός για τον πάροχο, χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις για παραβίαση του νόμου. Όταν ενημερωθεί ο πάροχος σχετικά με μία παραβίαση του νόμου, ο εμπλεκόμενος εξωτερικούς σύνδεσμος θα διαγραφεί αμέσως.

Μη Συμβατική Σχέση

Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε και όλες οι συμβατικές ή οιονεί συμβατικές αξιώσεις εις βάρος του παρόχου αποκλείονται.

(2) Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπόκεινται στον γερμανικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε χρήση ή /και εκμετάλλευση των, η οποία δεν επιτρέπεται από το Γερμανικό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του εκάστοτε κατόχου των δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, μετάφραση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Το περιεχόμενο και τα δικαιώματα τρίτων χαρακτηρίζονται ως τέτοια. Η χωρίς άδεια αναπαραγωγή ή διανομή περιεχομένου ή ολόκληρων σελίδων δεν επιτρέπεται και τιμωρείται. Επιτρέπεται μόνο η παραγωγή αντιγράφων και οι μεταφορτώσεις αρχείων για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση.

Σύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν απαιτούν τη συγκατάθεση του παρόχου της ιστοσελίδας. Η παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας σε άλλα πλαίσια επιτρέπεται μόνο με την άδεια του παρόχου.

(3) Προστασία Δεδομένων

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του παρόχου, πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα (ημερομηνία, ώρα, σελίδα που προβλήθηκε) μπορούν να αποθηκευτούν στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, αλλά καθίστανται ανώνυμα. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει καμία γνωστοποίηση σε τρίτους για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Ο πάροχος επισημαίνει ρητά ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. επικοινωνία μέσω e-mail) μπορεί να παρουσιάσει κενά ασφαλείας και δεν μπορεί να είναι πλήρως προστατευμένη έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτους. Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται, εκτός εάν ο πάροχος έχει δώσει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεσή του ή υπάρχει μια υπάρχουσα επιχειρηματική σχέση. Ο πάροχος και όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα διαφωνούν με οποιαδήποτε εμπορική χρήση και αποκάλυψη των στοιχείων τους.

(4) Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιεσδήποτε διαφωνίες που προκύπτουν βάσει του παρόντος διέπονται από τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου